terug                                                Oktober 2002

 

Hoe zag het eruit voor aanvang van de werkzaamheden. In maart 2002 hebben we het huis aangeboden gekregen via de mail.

1300m2 grond en een leuke plek met achter geen buren en aan de voorzijde kijken we scheef uit

over de weilanden, kortom een leuke plek.

 

Maar aan het huis moest nog wel het een en het ander gebeuren.

 

 

Er zijn niet overal foto's van, maar er is natuurlijk heel veel gebeurt, voordat de kraan kon gaan uitgraven.

Er is eerst een plan gemaakt, wat gaan we doen, wat willen we er bijbouwen, hoeveel gaat het kosten, enz.

Met de tekening zijn we al begonnen, nog voordat we er woonden. Een tekening opgevraagd bij de gemeente.

Deze tekening hebben we in de computer gezet. Dit was de basis voor de nieuwe tekeningen.

zie ook (Plattegronden).De tekeningen zijn allemaal gemaakt in het computertekenprogramma Microstation.

Het tekenwerk was pas gereed op 17 december 2002. Toen hebben we de vergunning aangevraagd.

Van de gemeente kregen we bericht dat er nog een wijziging moest komen van het bestemmingsplan, omdat

volgens het huidige bestemmingsplan de garage achter op de kavel moest komen te staan in plaats van waar hij nu komt.

Dus de vergunningafgifte was met tenminste 6 weken vertraagd.

Tevens werd ook nog gevraagd om een bodemonderzoek te laten verrichten. ( tegenvaller 684 Euro )

In de tussentijd moest er nog wel veel geregeld worden, er worden stenen besteld, er wordt een tijdelijke fietsenschuurtje gemaakt,

 er wordt een Vrachtwagenunit verplaatst en ingericht als werkplaats.

   

 

er worden diverse struiken en bosjes verwijderd.

     

 

De bestaande garage wordt deels gesloopt. Er wordt kozijnhout besteld, aan de hand van een kozijnentekening.

 

      

 

 

Op 22 maart 2003 wordt er eindelijk begonnen met Uitgraven.

Wanneer kwam de uiteindelijke vergunning, jawel op 20 mei 2003.

 

email